42. let boja za neodvisnost Zahodne Sahare, 6. solidarnostna konferenca, 20. oktober 2017

Verjamem, da nam bo skupaj uspelo !

Produkcija PNV Group 2022