Strateški forum Bled 2017

{sl:Avtor}: STA, osebni arhiv

Verjamem, da nam bo skupaj uspelo !

Produkcija PNV Group 2022